درخواست حذف : ما در برابر مجبور به انتخاب بین جنگ یا تسلیم نیستیم/ «راه سوم» تکیه بر دیپلماسی قوی و توانمندی داخلی است/شعارهای ترامپ از سر ضعف است نه قدرت

با ثبت این درخواست، مطلب درخواستی شما بلافاصله از دسترس عموم خارج و به حالت قرنطینه خواهد رفت.
این درخواست در اولین فرصت توسط مدیران سایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

نام کامل:
ایمیل:
علت حذف:
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی: