درخواست حذف : عامل آلودگی هوا؛ باغ هایی که با مجوز شهرداری برج و بزرگراه می شوند/ تهران، شهری بدون ریه

با ثبت این درخواست، مطلب درخواستی شما بلافاصله از دسترس عموم خارج و به حالت قرنطینه خواهد رفت.
این درخواست در اولین فرصت توسط مدیران سایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

نام کامل:
ایمیل:
علت حذف:
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی: