درخواست حذف : از «توافقی که در بازار نفت تعادل ایجاد می کند» تا «استراتژی جدید چین برای تصاحب بازار هند»

با ثبت این درخواست، مطلب درخواستی شما بلافاصله از دسترس عموم خارج و به حالت قرنطینه خواهد رفت.
این درخواست در اولین فرصت توسط مدیران سایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

نام کامل:
ایمیل:
علت حذف:
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی: