درخواست حذف : ید 206 دست دوم چقدر آب می خورد؟ / صادرات تنها 353 تن ماشین بافندگی/ آ ین قیمت خشکبار در بازار

با ثبت این درخواست، مطلب درخواستی شما بلافاصله از دسترس عموم خارج و به حالت قرنطینه خواهد رفت.
این درخواست در اولین فرصت توسط مدیران سایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

نام کامل:
ایمیل:
علت حذف:
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی: