درخواست حذف : :آقای تاج!کار رئیس فدراسیون فقط نشستن پشت میز نیست/مگر عید است که کامرانی ف یام تبریک می فرستد؟

با ثبت این درخواست، مطلب درخواستی شما بلافاصله از دسترس عموم خارج و به حالت قرنطینه خواهد رفت.
این درخواست در اولین فرصت توسط مدیران سایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

نام کامل:
ایمیل:
علت حذف:
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی: