تبیاناً لکل شیء

مطلب و یا خبر تبیاناً لکل شیء از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری دو - محمود قلی‌پور: کتاب‌هایش را جمع کرد و گذاشت توی کیفش، کیفش را هنوز روی دوشش نینداخته بود که برگشت توی آشپزخانه.

اطلاعات