نامگذاری معبری به نام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

مطلب و یا خبر نامگذاری معبری به نام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: رئیس کمیسیون نامگذاری شورای ی شهر تهران گفت: یکشنبه هفته آینده طرح دوفوریتی نامگذاری خیابان و بوستانی مناسب به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی را در صحن شورا مطرح می کنیم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها