متهم فراری صندوق ذخیره فرهنگیان در آلمان

مطلب و یا خبر متهم فراری صندوق ذخیره فرهنگیان در آلمان از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آ ین جزئیات فرار فرد متهم در پرونده صندوق ذخیره…


اطلاعات

آخرین جستجو ها