شروط سعد حریری برای پس گرفتن استعفایش

مطلب و یا خبر شروط سعد حریری برای پس گرفتن استعفایش از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


یک رو مه فرامنطقه ای اعلام کرد نخست لبنان برای پس گرفتن استعفایش 3 شرط گذاشته که از جمله…


آخرین جستجو ها