اینترنت غیرحجمی یا سرقت از جیب مردم!

مطلب و یا خبر اینترنت غیرحجمی یا سرقت از جیب مردم! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و ارتباطات معتقد است« تعرفه های جدیدی…


آخرین جستجو ها