۱۰۷ زن در ز له بی س رست شدند/تد ر لازم برای توزیع کان

مطلب و یا خبر ۱۰۷ زن در ز له بی س رست شدند/تد ر لازم برای توزیع کان از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کرمانشاه- معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: طبق آمارهای احصاء شده ۱۰۷ نفر از بانوان در این ز له همسر و س رست خانوار خود را از دست داده اند.

آخرین جستجو ها