سیل ناشی از آب شدن یخچال ها پیش بینی می شود

مطلب و یا خبر سیل ناشی از آب شدن یخچال ها پیش بینی می شود از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: ناسا به فناوری جدیدی دست یافته که با استفاده از آن می تواند آب شدن یخچال های طبیعی در اثر گرم شدن کره زمین را پیش بینی کند و از این طریق به احتمال وقوع سیل پی ببرد.

آخرین جستجو ها