بخش خانگی 70 درصد از منابع گازی را می بلعد/جایگزینی را ارهای ساده برای بهبود مصرف

مطلب و یا خبر بخش خانگی 70 درصد از منابع گازی را می بلعد/جایگزینی را ارهای ساده برای بهبود مصرف از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بخش خانگی با اختصاص 70 تا 75 درصد از مصرف گاز کشور در فصول سرد سال بزرگترین مصرف کننده به حساب می آید که این امر با اجرایی چندین را ار ساده کاهش چشم گیری می یابد.

آخرین جستجو ها