را چه ی به وجود آورد؟ را چه ی تقویت کرد؟

مطلب و یا خبر را چه ی به وجود آورد؟ را چه ی تقویت کرد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
را چه ی به وجود آورد؟ را چه ی تقویت کرد؟ امروز همین هم که ادّعا میکنند «ائتلاف علیه »، دروغ است؛ همین هم دروغ است. بله، اینها با کنترل نشدگی مخالفند؛ امّا ِ کنترل شده را که…

اطلاعات

آخرین جستجو ها