ایران و عربستان در آستانه جنگ نیابتی جدید قرار گرفتند

مطلب و یا خبر ایران و عربستان در آستانه جنگ نیابتی جدید قرار گرفتند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«استعفای سعد الحریری، نخست لبنان نشان از درگیری عمیق تری در منطقه دارد ...»

آخرین جستجو ها