هشدار به شهروندانش در مورد سفر به عربستان

مطلب و یا خبر هشدار به شهروندانش در مورد سفر به عربستان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وزارت امور خارجه به شهروندان این کشور برای سفر به عربستان هشدار داد.