چشم طمع به فتح المبین مقاومت!

مطلب و یا خبر چشم طمع به فتح المبین مقاومت! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ابعاد و اهمیت ش ت و پیروزی ایران و جریان مقاومت در یکی از پیچیده ترین پروژه های صهیونیستی- یی قرن اخیر بسیار عظیم تر و مفصل تر از آن است که در یک یادداشت بتوان آن را تبیین و تحلیل کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها