کاربران با ممنوعیت "ویز" چه می کنند؟

مطلب و یا خبر کاربران با ممنوعیت "ویز" چه می کنند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هرچند بهترین راه برای تشویق کاربران به استفاده از تولیدات داخلی، روش های سلبی نیست اما بار دیگر با ممنوعیت استفاده از نرم افزار «ویز»، فضا برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده که تولیدات خود را با حل نقایص…

آخرین جستجو ها