ع / ریاست جمهوری موگابه در قاب تصویر

مطلب و یا خبر ع / ریاست جمهوری موگابه در قاب تصویر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
الجزیره تصاویری از دوران ریاست جمهوری رابرت موگابه را منتشر کرد ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها