مالیات بر کالا و خدمات پردرآمدترین نوع مالیات در بازار

مطلب و یا خبر مالیات بر کالا و خدمات پردرآمدترین نوع مالیات در بازار از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در شش ماه نخست سال 231.9 هزار میلیارد ریال درآمد از مالیات های مستقیم و 199.3 هزار میلیارد ریال از درآمد از مالیات های غیرمستقیم نصیب کشور شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها