بررسی پیشنهاد رسمی ناپولی به جهانبخش!

مطلب و یا خبر بررسی پیشنهاد رسمی ناپولی به جهانبخش! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عملکرد علیرضا جهانبخش نگاه تیم های مشهور اروپایی را به خود جلب کرده و اکنون ناپولی به عنوان جدی ترین مشتری او نام برده می شود.

آخرین جستجو ها