سابق مجلس: آیت‌الله هاشمی کینه‌ای نبودند / هیچ‌گاه نمایندگان را برای پس گرفتن امضاء تحت فشار نگذاشت

مطلب و یا خبر سابق مجلس: آیت‌الله هاشمی کینه‌ای نبودند / هیچ‌گاه نمایندگان را برای پس گرفتن امضاء تحت فشار نگذاشت از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آیت‌الله هاشمی کینه‌ای نبودند و از آیین‌نامه مجلس تخطی نداشتند.

آخرین جستجو ها