سابق مجلس: آیت الله هاشمی کینه ای نبودند / هیچ گاه نمایندگان را برای پس گرفتن امضاء تحت فشار نگذاشت

مطلب و یا خبر سابق مجلس: آیت الله هاشمی کینه ای نبودند / هیچ گاه نمایندگان را برای پس گرفتن امضاء تحت فشار نگذاشت از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آیت الله هاشمی کینه ای نبودند و از آیین نامه مجلس تخطی نداشتند.

آخرین جستجو ها