جزئیاتی از برنامه ریزی ها برای مسکن موقت و دائم ز له زدگان غرب کشور

مطلب و یا خبر جزئیاتی از برنامه ریزی ها برای مسکن موقت و دائم ز له زدگان غرب کشور از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کشور با اشاره به جزئیاتی از برنامه ها و تد ر شیده شده برای ز له زدگان غرب کشور گفت: بنیاد مسکن انقلاب ی به زودی تاریخ قطعی آماده سازی م ن موقت را اعلام کند.

آخرین جستجو ها