وزارت کشور: آماده برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان در تهران هستیم

مطلب و یا خبر وزارت کشور: آماده برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان در تهران هستیم از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مجلس خبرگان ی یا شورای نگهبان باید اجازه برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان را به وزارت کشور بدهند .

آخرین جستجو ها