نویسنده ای که با سینما مشهور شد

مطلب و یا خبر نویسنده ای که با سینما مشهور شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«فیلیپ کی. دیک» نویسنده ای است که بیشتر از دنیای ادبیات، در سینما شهرت دارد.

آخرین جستجو ها