می شود شما نباشید و ما ناراحت نباشیم آقای هاشمی...؟!

مطلب و یا خبر می شود شما نباشید و ما ناراحت نباشیم آقای هاشمی...؟! از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آقای هاشمی! حتی آن سالهای سخت بودن آن مرد در پاستور نیست که من دهه 60ای مرید شما شدم، «آیت الله» ما شدی و چشم و امیدمان در آن وانفسای عجیب و غریبی که نفهمیدیم چطور گذشت.

آخرین جستجو ها