چگونه می شود جای هاشمی را پر کرد؟

مطلب و یا خبر چگونه می شود جای هاشمی را پر کرد؟ از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
درست است هاشمی رفته است و دیگر ایران فردی با او و چنین سابقه ای به خود نخواهد دید اما تفکر او که همان اعتدال است زنده است و نمرده است.

آخرین جستجو ها