زیباکلام: دیروز برای اولین بار هیچ شعاری و ت یبی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی شنیده نشد!

مطلب و یا خبر زیباکلام: دیروز برای اولین بار هیچ شعاری و ت یبی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی شنیده نشد! از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گویا حکمت این بود که ایشان در این سال ها باشد و تندرو ها او و خانواده اش را تحقیر کنند و در مقابل او در میان گروه های مختلف مردمی محبوب شود و ظرف یک دهه گذشته، درحقیقت آیت ا.. هاشمی پاک و منزه در نزد مردم ایران شناخته شود. در حقیقت مردم روز گذشته آمدند تا بگویند

آخرین جستجو ها