ارشاد: آیت الله هاشمی هیچ گاه راه را گم نکرد

مطلب و یا خبر ارشاد: آیت الله هاشمی هیچ گاه راه را گم نکرد از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آیت الله هاشمی معتقد بود که تداوم وحدت و انسجام نظام به عنوان یک استراتژی دائمی باید مورد توجه همه بویژه مسئولان قرار گیرد.

آخرین جستجو ها