آیت الله مکارم : حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده است/ برخی پشت میزنشین ها بیکار نامرئی هستند

مطلب و یا خبر آیت الله مکارم : حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده است/ برخی پشت میزنشین ها بیکار نامرئی هستند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دین اعتدال است، به این معنا نیست که فرد تارک دنیا باشد، نگاه به دنیا و آ ت مستقل نیست، بلکه متفاوت است دنیا ابزاری است که فرد را به آ ت می رساند.

آخرین جستجو ها