باقیمانده قرارداد سروش با فولاد اعتبار دارد؟

مطلب و یا خبر باقیمانده قرارداد سروش با فولاد اعتبار دارد؟ از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارشناس حقوقی فوتبال ایران گفت: باقیمانده قرارداد بازیکن جدید پرسپولیس با باشگاه قبلی خود اعتبار قانونی ندارد.