مقابله با برنامه موشکی؛ سیاست در دوران پسا

مطلب و یا خبر مقابله با برنامه موشکی؛ سیاست در دوران پسا از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حالی که ی در حین مذاکرات هسته ای پیش بینی د که در آینده بهانه های جدیدی برای دخ در کشور به وجود خواهد آمد، جان کری از وم تداوم فشار بر ایران برای مقابله با برنامه موشکی کشورمان خبر داد.

آخرین جستجو ها