باز هم تاخیر در آغاز جلسه شورای شهر/ درخواست هاشمی از اعضا

مطلب و یا خبر باز هم تاخیر در آغاز جلسه شورای شهر/ درخواست هاشمی از اعضا از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حالی شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران با تاخیر آغاز خواهد شد که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نسبت به بی انضباطی اعضا برای حضور در جلسات انتقاد کرد.

آخرین جستجو ها