سئول چگونه با 25 میلیون نفر جمعیت گره ترافیکی نشد

مطلب و یا خبر سئول چگونه با 25 میلیون نفر جمعیت گره ترافیکی نشد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسئولان شهری سئول با استفاده از 9 خط مترو و انتخاب مسیر از طریق اطلاعات آنلاین ترافیک ،این شهر را از یک گره ترافیکی به یکی از پیشرفته ترین نظام های حمل ونقل هدایت د.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها