سئول چگونه با 25 میلیون نفر جمعیت گره ترافیکی نشد

مطلب و یا خبر سئول چگونه با 25 میلیون نفر جمعیت گره ترافیکی نشد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسئولان شهری سئول با استفاده از 9 خط مترو و انتخاب مسیر از طریق اطلاعات آنلاین ترافیک ،این شهر را از یک گره ترافیکی به یکی از پیشرفته ترین نظام های حمل ونقل هدایت د.

آخرین جستجو ها