رشد مهاجران درحاشیه پایتخت

مطلب و یا خبر رشد مهاجران درحاشیه پایتخت از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عباس ثابتی راد: روزی که ناصرالدین شاه به قصد نخستین سفر فرنگ، از دارالخلافه حرکت کرد، اعتمادالسلطنه در نخستین محل اتراق از زبان شاه نوشت: «قبله عالم برای تهران دلتنگی می کند». نخستین محل اتراق سلطان صاحبقران، محله طرشت بود؛ محله ای که به همراه ۴۶پارچه آبادی هم اکنون در دل تهران جای گرفته است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها