ظریف: ترامپ لجن پراکنی می کند

مطلب و یا خبر ظریف: ترامپ لجن پراکنی می کند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
لجن پراکنی افرادی مانند ترامپ نمی تواند ذره ای در دفاع ، مقاومت و سربلندی مردم ایران خدشه وارد کند.

آخرین جستجو ها