چین بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی خواهد شد

مطلب و یا خبر چین بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی خواهد شد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در دو دهه گذشته، چین عامل اصلی رشد جهانی تقاضا برای نفت بوده است. انتظار می رود که چین در دو-سه دهه آینده تعیین کننده اصلی تقاضای جهانی برای گاز طبیعی باشد و بین سال های ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰ از ایالات متحده ، به عنوان بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی، سبقت گیرد.

آخرین جستجو ها