طاهری:چرا یک ریال هم از پخش دربی درآمد نداشته باشیم؟

مطلب و یا خبر طاهری:چرا یک ریال هم از پخش دربی درآمد نداشته باشیم؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باید در زمینه حق پخش با صداوسیما به توافق برسند و در صورت عدم توافق ممکن است دوربین ها را به ورزشگاه ها راه ندهند

آخرین جستجو ها