برگزاری دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی کشور

مطلب و یا خبر برگزاری دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی کشور از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دبیر فرا یون صادرات غیر نفتی مجلس گفت: دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی کشور (ا پو 2017) از 9 تا 12 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار می شود.

آخرین جستجو ها