دفاع العبادی از حشدالشعبی در دیدار با تیلرسون

مطلب و یا خبر دفاع العبادی از حشدالشعبی در دیدار با تیلرسون از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخست عراق در دیدار با خارجه از «حشد شعبی» به عنوان یک نهاد رسمی و امید عراق و منطقه یاد کرد.

آخرین جستجو ها