تصاویری که از حجم واقعی ذخایر نفت چین برداشت

مطلب و یا خبر تصاویری که از حجم واقعی ذخایر نفت چین برداشت از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بررسی تصاویر ای نشان می دهد که تقاضای نفت چین فراتر از آمارهای رسمی این کشور است.

آخرین جستجو ها