الگوی مذاکره و عهد با مشرکان در سیره نبوی

مطلب و یا خبر الگوی مذاکره و عهد با مشرکان در سیره نبوی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک کارشناس تاریخ با ابراز تأسف از افرادی که مفاهیم دینی و آیات قرآن را مستمسکی برای عملکرد اشتباه خود قرار می دهند گفت: این طور نبود که هر بار یهودیان نقض عهد د از کنار آن به سادگی بگذرد.

آخرین جستجو ها