اینترنت جان پیرمرد را نجات داد

مطلب و یا خبر اینترنت جان پیرمرد را نجات داد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برایتون> مردی ۸۱ ساله در سواحل انگلستان موجودی آبزی را که نمی شناخت از ساحل برداشته و پس از سلفی گرفتن با آن قصد داشت برای ناهار آن را بخورد اما برای کنجکاوی سری هم به اینترنت زد.

آخرین جستجو ها