خبری از جزئیات قرارداد ساخت نیروگاه با یونیت ترکیه نشد/ نبود در وزارت نیرو دوره برزخ بود

مطلب و یا خبر خبری از جزئیات قرارداد ساخت نیروگاه با یونیت ترکیه نشد/ نبود در وزارت نیرو دوره برزخ بود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه اطلاعی از دست های قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای یونیت ندارم، گفت: شرکت تولید برق حرارتی قول داده بود جزئیات قرارداد ساخت نیروگاه توسط یونیت ترکیه…

اطلاعات

آخرین جستجو ها