ضریب‎جینی درسال۹۵ به بدترین وضعیت دهه اخیر رسید +ج

مطلب و یا خبر ضریب‎جینی درسال۹۵ به بدترین وضعیت دهه اخیر رسید +ج از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به عدد ۰.۴۰۴۶ افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۳۸۲ تاکنون است. به عبارت ساده تر، وضعیت شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۵ به بدترین شرایط خود از سال ۱۳۸۲ بدین سو رسیده است.

آخرین جستجو ها