جعبه های سؤال برانگیز مقابل موزه هنرهای معاصر چه می کنند؟

مطلب و یا خبر جعبه های سؤال برانگیز مقابل موزه هنرهای معاصر چه می کنند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در روزهای آ هفته گذشته، ع هایی در فضای مجازی پخش شد که بسیار سؤال برانگیز بودند؛ جعبه های بزرگ و کوچک چوبی در کنار موزه هنرهای معاصر که نشان از نقل و انتقال داشتند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها