پاسخ "سیف" به اظهارات بهداشت/ امسال گندم کیفی‎تری یدیم

مطلب و یا خبر پاسخ "سیف" به اظهارات بهداشت/ امسال گندم کیفی‎تری یدیم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حالی بهداشت گندم ایران را بی کیفیت اعلام کرده بود که مدیر عامل شرکت بازرگانی تی ایران گفت:در حوزه های نمونه گیری و تست کیفیت تلاش شد گندم ها بصورت کیفی تر یداری و همینطور شرایط سختگیرانه ای…