یارانه مهر واریز شد/ ایرانی ها چقدر یارانه گرفتند؟

مطلب و یا خبر یارانه مهر واریز شد/ ایرانی ها چقدر یارانه گرفتند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یارانه نقدی مهر ساعت ۲۴ امشب به حساب س رستان خانوار واریز شد.

آخرین جستجو ها