منحنی های پرداخت صدقات در کشور صعودی شده است

مطلب و یا خبر منحنی های پرداخت صدقات در کشور صعودی شده است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه در استان البرز ظرفیت کاری مددجویان بیشتر است گفت: منحنی های پرداخت صدقات در کشور صعودی شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها