نوریوکی هاراگوچی: مردی با ایده های مینی مالیستی و ابزارهای صنعتی!

مطلب و یا خبر نوریوکی هاراگوچی: مردی با ایده های مینی مالیستی و ابزارهای صنعتی! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اولین نقاشی ها و مجسمه های نوریوکی هاراگوچی، هنرمند ژاپنی در دهه 60 میلادی مطرح شد...

آخرین جستجو ها